Akvakultur

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique.

Velkommen til Total Betong AS - Din partner for landbaserte oppdrettsanlegg!
Med over 10 års ekspertise innen design, prosjektering, planlegging, og bygging av landbaserte oppdrettsanlegg langs kysten av Norge i totalentreprise, er vi stolte av å være din pålitelige samarbeidspartner. Vår ISO-sertifiseringer er et bevis på vår forpliktelse til kvalitet og bransjeekspertise. Kvalitet er ikke bare et mål for oss, det er fundamentet i alt vi gjør.

Bærekraftige løsninger

Vi investerer kontinuerlig i kompetente medarbeidere, som i samarbeid med dedikerte
partnere driver utviklingen innen RAS eller hybrid gjennomstrømningsteknologi både i
sjøvann og ferskvann. Hos oss står kundens behov i sentrum, sammen med bærekraftige løsninger for miljø og energi.

Prosjektstyringsplattform

Våre erfarne prosjektledere og deres team representerer ryggraden i vår organisasjon. De påtar seg ansvaret for hele prosessen, fra grundig prosjektering og nøye koordinering til effektiv styring og bygging. Dette gjøres gjennom vår prosjektstyringsplattform, som er et resultat av kontinuerlig læring, erfaring, innovasjon og egenutvikling.

Under: 3D illustrasjon av Hima Seafood Rjukan

Olav Bang-Haagensen

Leder Akvakultur
Epost: 
olav@totalbetong.no
Telefon: 402 01 531

Jan Arvid Johansen

Markedssjef Akvakultur
Epost: 
jan@totalbetong.no
Telefon: 479 99 100

3D illustrasjon Hima Rjukan
Fokus på utvikling

Total Betong AS er dedikert til å være en ledende aktør på markedet, og vi jobber
kontinuerlig for å forbedre oss som en pålitelig leverandør innen akvakultur.
Samarbeid, risikostyring, og ledelse er nøkkelkomponentene i vår tilnærming.

Vi er stolte av å dele vår brede erfaring med våre kunder. Vi inviterer deg til å dra nytte av vår ekspertise og bygge videre på denne for å sikre suksess i ditt prosjekt. Vi er kjent for vår evne til å levere store prosjekter av riktig kvalitet, til rett tid og kostnad, støttet av en imponerende portefølje av referanseprosjekter.

Grundige prosesser

Reisen fra idé til et ferdig prosjektert anlegg kan tilpasses din tidsramme, men vi erfarer at det tar fra ett til tre år før vi starter bygging, avhengig av hvor modent prosjektet er før vi involveres. Vi setter pris på tidlig involvering og utviklende tverrfaglig samspill mellom alle parter. Vi er med deg gjennom hele prosessen og kan bidra med arealplanlegging, kostnadsanalyser, produksjonsplanlegging, logistikkplaner, og byggeplaner gjennom klare forprosjektavtaler som definerer oppgavene mellom partene.

Våre beste resultater i forprosjekt, oppnås når kunden stiller med egne dedikerte ressurser som følger prosjektet fra produksjonsplanlegging, under bygging, opplæring, oppstart, drift og serviceavtaler på anlegget.

Total Betong AS er mobile, og vi ser frem til å møte deg for å diskutere dine behov og
muligheter. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale rundt en skreddersydd
forprosjektavtale. Med Total Betong AS som din partner, sikrer du deg et solid fundament for suksess i landbasert oppdrettsindustri.

Eyvi As (eyvi.com) med sine unike kunnskapsrike medarbeiderne er en foretrukken prosess leverandør som vi har god erfaring med.  

Våre medarbeidere søker nye engasjerte kollegaer

Vårt engasjement strekker seg fra Finnmark i nord til Kristiansand helt i sør. Og vi er alltid på jakt etter nye kollegaer til våre prosjekter

Et samfunn som bidrar til bærekraftig utvikling, er et samfunn som opprettholder balanse i forhold til naturen.
Total Betong innretter sin virksomhet på en slik måte at miljøet skades minst mulig.

Bærekraft utvikling
Kvalitet
Miljø
HMS
Total Betong har gjennomgått FNs 17 bærekraftsmål og utpekt hvilke mål og delmål som vi som en totalentreprenør skal sette søkelys på for å bidra med til felleskapet.
Sentralt for vårt kvalitetsarbeid ligger i vår visjon «Varig Stolthet».«Levere skikkelig arbeid med gjennomført kvalitet. Kunde, medarbeidere og samarbeidspartnere skal være stolte av resultatet i lang tid.
Vårt hovedfokus er å forhindre skader på ytremiljø og gjøre gode miljøvennlige valg i gjennomføring av våre arbeidsprosesser. Som absolutt minstekrav skal vioverholde all relevant lovgivning og godkjent praksis.
Vårt hovedfokus er sikkerheten til våre ansatte, kunder, underentreprenører og øvrig befolkning gjennom å lede våre medarbeidere til en praksis som er sikker og ansvarsfull. Som absolutt minstekrav skal vi overholde all relevant lovgivning og godkjent praksis.

Referanser

Her er et utvalg av prosjekter vi har utført

Hima Seafood

Follafoss

Sjøtroll

Total Betong og Eyvi designer, prosjekterer og bygger skreddersydde landbaserte settefiskanlegg i tett samarbeid med kunden.
Vår spisskompetanse på bygg og prosess, i tillegg til vår samlede felles kompetanse og erfaring med helheten i et settefiskanlegg,
gjør oss til de optimale samarbeidspartnerne for kunden når det kommer til bygging av settefiskanlegg.
Tidlig involvering

Den beste verdien får kunden når vi blir involvert tidlig i prosessen. Dette er på grunn av vår kunnskap og evne til å tilpasse design av anlegget, både til de stedlige forhold som vann, strøm og areal tilgjengelig, men også til kundens egne ønsker og visjoner. På grunn av at vi også er utførende aktører kan vi raskt gi en bindende budsjettpris, samt et forslag til design og en kvalifisert fremdriftsplan. Alt innenfor stedlige forhold og spesifikke krav som kunden måtte ha for vannkvalitet, fiskevelferd, logistikk, smittevern etc. Og selvfølgelig etter en hver tid gjeldende forskrifter og standarder, som eksempelvis NS9416.

Dialog og samspill

Prosessen fortsetter med en samspillsfase, hvor vi sammen med kunden gjennomgår i detalj alle leveranser og plasseringen av de forskjellige funksjonene. Vi tegner fortløpende om på ønskede endringer i 3D modellen, og kan gi kunden en rundtur i anlegget ved bruk av VR briller for en bedre forståelse før bygging. Gjennom god dialog og samspill med kunden finner vi de optimale løsningene sammen.
Total konseptkompetanse

Sammen har Total Betong og Eyvi total konseptkompetanse innen settefiskanlegg. 
Total Betong leverer bygg og byggtekniske installasjoner. Eyvi leverer RAS-prosessen og alle tilhørende installasjoner for produksjon.Vi har Total Konsept Kompetanse til å skreddersy ditt anlegg DER DU ER!

Kontaktperson

Olav Bang-Haagensen

Leder AKVA
‍Epost: o@totalbetong.no
Telefon: 402 01 531

Jan Arvid Johansen

Markedssjef AKVA
‍Epost: @totalbetong.no
Telefon: 479 99 100