Medium length section heading goes here

Morbi sed imperdiet in ipsum, adipiscing elit dui lectus. Tellus id scelerisque est ultricies ultricies. Duis est sit sed leo nisl, blandit elit sagittis. Quisque tristique consequat quam sed. Nisl at scelerisque amet nulla purus habitasse.

Nunc sed faucibus bibendum feugiat sed interdum. Ipsum egestas condimentum mi massa. In tincidunt pharetra consectetur sed duis facilisis metus. Etiam egestas in nec sed et. Quis lobortis at sit dictum eget nibh tortor commodo cursus.

Odio felis sagittis, morbi feugiat tortor vitae feugiat fusce aliquet. Nam elementum urna nisi aliquet erat dolor enim. Ornare id morbi eget ipsum. Aliquam senectus neque ut id eget consectetur dictum. Donec posuere pharetra odio consequat scelerisque et, nunc tortor. Nulla adipiscing erat a erat. Condimentum lorem posuere gravida enim posuere cursus diam.

Hvem er vi

Totalbetong er en nasjonal aktør innen totalentreprenørbransjen. Vi utvikler og leverer alle typer bygg og anlegg, og har opparbeidet spisskompetanse innen settefiskanlegg. Betongavdelingen vår har god kapasitet og leverer betongentrepriser til alle kunder. Vi har godkjenning i den høyeste tiltaksklassen, T3.

Totalbetong har oppdrag langs hele Norges kystlinje fra nord til sør, med hovedkontor i Bryne på Jæren og Markedskontor Akva i Bodø.
Fokus på helse, miljø og sikkerhet er høyt hos oss. Vi vil at alle skal ha en trygg og god arbeidsplass. Målet er null skader. Vi jobber systematisk og har digitalisert oppgavene som gir oss en effektiv og kontinuerlig forbedring.

Historien vår

Siden starten i 2011 har Totalbetong gjennomført mer enn 250 prosjekter. Våre dyktige og erfarne medarbeidere særpreges av gjennomføringskraft og evne til å se gode løsninger. Vi er i forkant når det gjelder å ta i bruk ny teknologi, og vi utfordrer gjerne tradisjonelle løsninger. Gjennom tett samspill med kundene utvikler og bygger vi prosjektene – der kunden er.

Vi i Totalbetong er opptatt av at alle skal trives på jobb. Et løsningsorientert miljø der det både er høyt under taket og høyt tempo skaper entusiasme og engasjement. Vi er et ungt firma, og mange av de ansatte har kunnet være med på å bygge og påvirke arbeidsmiljøet fra starten.

Jobbene våre gir stadig nye og spennende utfordringer. Det liker vi! Utfordringer stiller krav til oss som fagfolk, og en god dag på jobb er en dag der vi har løst utfordringer på en god måte samtidig som vi har holdt framdriften i prosjektet.

Vår visjon

Vi bygger sterke relasjoner, nye muligheter og varig stolthet

Sterke relasjoner

Holder over tid, blir sterke fordi vi er ryddige, oppmerksomme, utradisjonelle og mulighetsorienterte. Vi tar godt vare på medarbeidere, samarbeidspartnere og kunder.

Nye muligheter

Utvikling og ambisjon, en spennende bedrift. Være i forkant ved bruk av ny teknologi, utfordre tradisjonelle løsninger.

Varig stolthet

Levere skikkelig arbeid med gjennomført kvalitet. Kunder, medarbeidere og samarbeidspartnere skal være stolte av resultatet i lang tid.

Kontaktpersoner

Kurt Helland
Daglig leder

982 41 857
kurt@totalbetong.no

Olav Bang-Haagensen
Leder Akvakultur

402 01 531
olav@totalbetong.no

Jan Arvid Johansen
Forretningsutvikler

915 46 531
jan@totalbetong.no

Oddgeir Lerbrekk
Driftssjef

915 10 730
oddgeir@totalbetong.no

Silje Gjerde Klaussen
Økonomisjef

917 08 171
silje@totalbetong.no

Øyvind Lode
Salgssjef / Assisterende daglig leder

958 47 377
oyvind.lode@totalbetong.no

Daniel Gall
HR-/ Personalsjef

928 78 718
daniel.gall@totalbetong.no

Daniel Shortt
Leder prosess og forbedring

daniel@totalbetong.no

Paul Ivar Hov
HMS - KS leder

975 78 583
paul.ivar@totalbetong.no

Einar Vigrestad
Avdelingsleder Bolig

932 39 774
einar.vigrestad@totalbetong.no

Berit Maudal
Avdelingsleder Betong

971 37 556
berit@totalbetong.no

Espen Solberg
Avdelingsleder Betong &Næring

976 02 405
Epost: espen.solberg@totalbetong.no

Siv Iren Klepp
Resepsjonist

469 07 255
siv@totalbetong.no

Emilie Stokka
Kontormedarbeider

483 60 645
emilie.stokka@totalbetong.no

Vi ser etter flere engasjerte medarbeidere!