Bærekraft

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique.

Bærekraft

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique.

Et samfunn som bidrar til bærekraftig utvikling, er et samfunn som opprettholder balanse i forhold til naturen. Totalbetong innretter sin virksomhet på en slik måte at miljøet skades minst mulig.

Bærekraftig utvikling

Total Betong har gjennomgått FNs 17 bærekraftsmål og utpekt hvilke mål og delmål som vi som en totalentreprenør skal sette søkelys på for å bidra med til felleskapet.

Kvalitet

Sentralt for vårt kvalitetsarbeid ligger i vår visjon «Varig Stolthet».«Levere skikkelig arbeid med gjennomført kvalitet. Kunde, medarbeidere og samarbeidspartnere skal være stolte av resultatet i lang tid.

Miljø

Vårt hovedfokus er å forhindre skader på ytremiljø og gjøre gode miljøvennlige valg i gjennomføring av våre arbeidsprosesser. Som absolutt minstekrav skal vioverholde all relevant lovgivning og godkjent praksis.

HMS

Vårt hovedfokus er sikkerheten til våre ansatte, kunder, underentreprenører og øvrig befolkning gjennom å lede våre medarbeidere til en praksis som er sikker og ansvarsfull. Som absolutt minstekrav skal vi overholde all relevant lovgivning og godkjent praksis.

Kvalitet
Sentralt for vårt kvalitetsarbeid ligger i vår visjon «Varig Stolthet».«Levere skikkelig arbeid med gjennomført kvalitet. Kunde, medarbeidere og samarbeidspartnere skal være stolte av resultatet i lang tid.
Miljø
Vårt hovedfokus er å forhindre skader på ytremiljø og gjøre gode miljøvennlige valg i gjennomføring av våre arbeidsprosesser. Som absolutt minstekrav skal vioverholde all relevant lovgivning og godkjent praksis.
HMS
Vårt hovedfokus er sikkerheten til våre ansatte, kunder, underentreprenører og øvrig befolkning gjennom å lede våre medarbeidere til en praksis som er sikker og ansvarsfull.
Bærekraft utvikling
Vi har gjennomgått FNs 17 bærekraftsmål og utpekt hvilke mål og delmål som vi som en totalentreprenør skal sette søkelys på for å bidra med til felleskapet.
Åpenhetsloven
I en tid hvor bærekraft og etikk er avgjørende, er vi  dedikerte til å praktisere åpenhet og ansvarlighet, i tråd med våre kjerneverdier:
Trygg - Kompetent - Ærlig.
Sertifiseringer
Vi er forpliktet til å levere tjenester og produkter av høyeste kvalitet, samtidig som vi ivaretar både miljøet og sikkerheten på arbeidsplassen.