Kvalitetspolitikk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique.

En stor del av våre prosjekter bygges i totalentreprise. Da tar vi på oss ansvaret for hele byggeprosessen, fra design og prosjektering til ferdig bygg. Vi holder i hele verdikjeden, og bruker all vår kunnskap og erfaring på en effektiv og god leveranse.

Introduction

Prosessen

Å være løsningsorientert er en viktig målsetting for Total Betong. Det er også viktig å komme inn i prosjektene tidlig i prosessen. Da kan vi delta med vår kompetanse på en optimal måte, samhandle med kunden og bidra til kortest mulig vei til mål. Vi starter et prosjekt med befaring på tomten og kartlegging av kundens behov og ønsker. Deretter starter vi arbeidet med å lage en grovskisse.

Lang erfaring gir praktisk tilnærming til gode løsninger

At designfasen starter med en skisse til løsning, er den mest effektive starten på et prosjekt. Skissen er et godt hjelpemiddel til en visuell forståelse av prosjektet. At den er enkel å revidere bidrar til en friere arbeidsmetode i den første fasen.

Image caption goes here
Den viktige prisen

Et realistisk budsjett kjennetegner et profesjonelt prosjekt. Når vi kjenner omfang og har en skisse til løsning, kan vi raskt presentere en budsjettpris. Denne er gjenstand for diverse revideringer i utviklingsfasen, men vi er opptatt av alltid å ha en realistisk og rask prisingsrutine. Da unngår vi ubehagelige overraskelser, og budsjettet blir et styringsverktøy både for byggherre og for oss som totalentreprenør.

"Ipsum sit mattis nulla quam nulla. Gravida id gravida ac enim mauris id. Non pellentesque congue eget consectetur turpis. Sapien, dictum molestie sem tempor. Diam elit, orci, tincidunt aenean tempus."
Forutsigbarhet

Å ha en framdriftsplan som følges gir forutsigbarhet i alle ledd. Total Betong utarbeider en framdriftsplan allerede i skissefasen. Denne revideres i takt med utviklingen av prosjektet.

Engasjement

Vi brenner for jobben vår. Total Betong preges av masse humør og entusiasme. Vi er opptatt av å trives på jobb, og en av de viktigste trivselsfaktorene er å gjøre en jobb vi er stolte av. Hver eneste av medarbeiderne våre er viktige og skal trives på jobben. Vi har en felles plattform. Vi er ett lag, og vi elsker jobben vår. Det skal våre kunder og samarbeidspartnere merke!

Samhandling

Vi ønsker samhandling og åpenhet med kunden i alle faser av byggeprosjektet. Det gir trygghet, forutsigbarhet og felles mål.

Et av Total Betong sitt kvalitetsmål er at våre kunder skal motta produkter og tjenester som svarer til deres krav og forventinger, og at tjenesten vi utfører er av god kvalitet.

For å oppnå dette vil Total Betong involvere kundene og medarbeiderne i en kontinuerlig prosess med det formål å utvikle produkter og tjenester til et stadig bedre kvalitetsnivå. I denne prosessen vil medarbeidernes kvalitetsbevissthet stadig bli forsterket.

Leveranser er basert på samarbeid, hvor underentreprenører og leverandørene vil være en viktig bidragsyter til å nå våre kvalitetsmål. Total Betong vil derfor jobbe konstruktivt sammen med våre samarbeidspartnere for å sikre kvaliteten i leveransene.
Kunden i sentrum

Kunden definerer, hva som er tilfredsstillende kvalitet. Kunden har krav på produkter og tjenester, som oppfyller forventningene til sin totalkvalitet. Kunden har krav på en personlig og individuell behandling. Kundenes tilfredshet er avgjørende og måles derfor med faste frekvenser.

Fokus på medarbeidere

Hver enkelt medarbeider har innflytelse på og ansvar for kvalitet. Medarbeidernes engasjement, kunnskap og lojalitet er av avgjørende betydning for virksomhetens totale kvalitet.

Den interne kommunikasjon og markedsføring er like viktig som den eksterne. Utdannelse og personlig utvikling er et nødvendig krav for oppfyllelse av virksomhetens kvalitetsmålsetning.

Medarbeiderne på alle nivå skal behandles på en verdig måte i overensstemmelse med vår personalpolitikk. Gjensidig respekt for hverandre og hverandres arbeid er en betingelse for at Total Betong fremstår som en attraktiv arbeidsplass.

Sikkerhet og kvalitet i leveransen

Å fastholde tilfredsstillende kvalitet krever vedvarende kvalitetsforbedringer. Dette betyr at, uansett hvor god den nåværende kvalitet måtte være, så kan kvaliteten alltid forbedres.

Den beste metode til å oppnå sikkerhet og kvalitet er ved å forebygge feil, mangler og problemer i stedet for å oppdage eller korrigere dem, etter at de er inntruffet. Eller som vi sier i Total Betong «å være etterpåklok i forkant». Måling og rapportering med faste frekvenser av feil, problemer og forbedringer er forutsetninger for vedvarende kvalitetsforbedring.

Vi vil jevnlig måle samsvar mot etablerte standarder og implementere prestasjonsmål for å sikre våre kunder og samarbeidspartnere at vi opererer på den sikreste måten.

Vi:

- Gjennomfører årlige vedtatte forbedringsaktiviteter for å understøtte virksomhetens overordnede mål
- Utfører jevnlige målinger av kunde- og medarbeidertilfredshet og benytter resultatene av disse i vårt kontinuerlige forbedringsarbeid
- Sikrer at vi selv og våre underentreprenører holder et tilfredsstillende kvalitetsnivå
- Utvikler styringssystemet for å sikre:
- sikker, pålitelig og effektiv drift
- at vi overholder alle lover, interne og eksterne krav
- etterlevelse av våre verdier og kjerneprosesser
- sikrer kompetanseutvikling, erfaringsoverføring og kontinuerlig læring
- at vi forbedrer kvalitetsnivået og minimere feil