Betong & Anlegg

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique.

Total Betong har en egen betongavdeling, som utfører betongarbeider i alle tiltaksklasser.  Vi tar på oss alle typer betongarbeid i hele Norge.
Hos oss i Total Betong er det betong arbeid som er grunnsteinen.Gjennom årrekker har vi påtatt oss alle mulige typer betong arbeider, og gjennomført disse på en god måte både inne bygg og anlegg.  Fiskeanlegg, boligblokker, infrastruktur, prosessanlegg og damanlegg.Dette igjen har ført til en bred kompetanse. Dermed kan vi i dag med sikkerhet si at det finnes ikke den jobb vi ikke kan ta på oss.

Arbeidet vi har hatt har bidratt til stor og lønnsom vekst samt kompetanse heving i hele organisasjonen.   Som sammen med kompetansen vi har fått gjennom erfaring, gir dette oss en solid og sterk faglig betong avdeling.

Espen Solberg

Avdelingsleder Betong & Anlegg
Epost: espen.solberg@totalbetong.no
Telefon: +47 976 02 405

Oddgeir Lerbrekk

Driftssjef
915 10 730
oddgeir@totalbetong.no

Utfordringer er vi glad i. Det er dette som virkelig gjør oss gode. Det er utfordringer som gir økt kompetanse, samt fører til erkjennelse både hos den enkelte fagarbeider såvell som for Total Betong som helhet.

Total Betong har stort fokus på lærlinger i bedriften, lærlinger er en viktig ressurs for oss. I læretiden er det spennende å følge utviklingen til lærlingene. Hvor sammensveiset en blir i arbeidslaget. Stoltheten når en avlegger fagprøven og ansvarligheten når en senere, gjerne påtar seg verv som verneombud eller arbeidsleder.Det er disse som igjen skal videreføre læren om betongarbeid til neste generasjon.

Digitalisering av hverdagen.Hverdagen hos den enkelte har blitt digitalisert i år rekker. I dag jobber vi gjerne tegningsfritt med kun modeller. Dokumentasjon av arbeidet gjøres digitalt og med bilder. Betongavdelingen er godt kjent med Bim og digital prosjektstyring, da dette benyttes daglig.

Sikkerheten til den enkelte, såvell som de øvrige på prosjektet er svært viktig. HMS er kultur. Å ta vare på hverandre er omsorg. Tilrettelegging for sikkert arbeid er vår viktigste jobb. Med mål om null skader jobber vi systematisk for å kontinuerlig påse at sikkerheten er ivaretatt og at hver og en av oss må bidra.

Våre medarbeidere søker nye engasjerte kollegaer

Vårt engasjement strekker seg fra Finnmark i nord til Kristiansand helt i sør. Og vi er alltid på jakt etter nye kollegaer til våre prosjekter

Et samfunn som bidrar til bærekraftig utvikling, er et samfunn som opprettholder balanse i forhold til naturen.
Total Betong innretter sin virksomhet på en slik måte at miljøet skades minst mulig.

Bærekraft utvikling
Kvalitet
Miljø
HMS
Total Betong har gjennomgått FNs 17 bærekraftsmål og utpekt hvilke mål og delmål som vi som en totalentreprenør skal sette søkelys på for å bidra med til felleskapet.
Sentralt for vårt kvalitetsarbeid ligger i vår visjon «Varig Stolthet».«Levere skikkelig arbeid med gjennomført kvalitet. Kunde, medarbeidere og samarbeidspartnere skal være stolte av resultatet i lang tid.
Vårt hovedfokus er å forhindre skader på ytremiljø og gjøre gode miljøvennlige valg i gjennomføring av våre arbeidsprosesser. Som absolutt minstekrav skal vioverholde all relevant lovgivning og godkjent praksis.
Vårt hovedfokus er sikkerheten til våre ansatte, kunder, underentreprenører og øvrig befolkning gjennom å lede våre medarbeidere til en praksis som er sikker og ansvarsfull. Som absolutt minstekrav skal vi overholde all relevant lovgivning og godkjent praksis.

Referanser

Her er et utvalg av prosjekter vi har utført

Brønnøysundregistrene

IVAR sorteringsanlegg

Dam Valevatn

Total Betong har en egen betongavdeling som utfører betongarbeider. Vi har ansvarsrett i tiltaksklasse 3, og tar på oss oppdrag innen betong og råbygg med hovedfokus på det profesjonelle markedet.
På referanselisten vår er næringsbygg og boligblokker, i tillegg til betongarbeider til dammer, fundamentering av rørgater, støttemurer, tribuner, mastefundamenter, trafoer, kulverter, rundkjøringer, gang- og sykkelbruer og kaianlegg – for å nevne noe.

Stedstøpt

Vi leverer betongarbeid i form av stedstøpte konstruksjoner på mange prosjekter. Hovedkundene våre i Rogaland er entreprenører på bygg og anlegg.

Flinke fagfolk

Betongarbeidene blir utført fagmessig av egne dyktige betongarbeidere. Total Betong har også en egen jernbindergruppe, som tar på seg små og store armeringsjobber. Vi er opptatt av rekruttering, og har til enhver tid lærlinger. I 2018 har vi fire betongfaglærlinger.

Kontaktperson

Berit Maurdal

Aveldingsleder Betong
Epost: navn@totalbetong.no
Telefon: 12345678