HMS-Politikk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique.

En stor del av våre prosjekter bygges i totalentreprise. Da tar vi på oss ansvaret for hele byggeprosessen, fra design og prosjektering til ferdig bygg. Vi holder i hele verdikjeden, og bruker all vår kunnskap og erfaring på en effektiv og god leveranse.

Introduction

Prosessen

Å være løsningsorientert er en viktig målsetting for Total Betong. Det er også viktig å komme inn i prosjektene tidlig i prosessen. Da kan vi delta med vår kompetanse på en optimal måte, samhandle med kunden og bidra til kortest mulig vei til mål. Vi starter et prosjekt med befaring på tomten og kartlegging av kundens behov og ønsker. Deretter starter vi arbeidet med å lage en grovskisse.

Lang erfaring gir praktisk tilnærming til gode løsninger

At designfasen starter med en skisse til løsning, er den mest effektive starten på et prosjekt. Skissen er et godt hjelpemiddel til en visuell forståelse av prosjektet. At den er enkel å revidere bidrar til en friere arbeidsmetode i den første fasen.

Image caption goes here
Den viktige prisen

Et realistisk budsjett kjennetegner et profesjonelt prosjekt. Når vi kjenner omfang og har en skisse til løsning, kan vi raskt presentere en budsjettpris. Denne er gjenstand for diverse revideringer i utviklingsfasen, men vi er opptatt av alltid å ha en realistisk og rask prisingsrutine. Da unngår vi ubehagelige overraskelser, og budsjettet blir et styringsverktøy både for byggherre og for oss som totalentreprenør.

"Ipsum sit mattis nulla quam nulla. Gravida id gravida ac enim mauris id. Non pellentesque congue eget consectetur turpis. Sapien, dictum molestie sem tempor. Diam elit, orci, tincidunt aenean tempus."
Forutsigbarhet

Å ha en framdriftsplan som følges gir forutsigbarhet i alle ledd. Total Betong utarbeider en framdriftsplan allerede i skissefasen. Denne revideres i takt med utviklingen av prosjektet.

Engasjement

Vi brenner for jobben vår. Total Betong preges av masse humør og entusiasme. Vi er opptatt av å trives på jobb, og en av de viktigste trivselsfaktorene er å gjøre en jobb vi er stolte av. Hver eneste av medarbeiderne våre er viktige og skal trives på jobben. Vi har en felles plattform. Vi er ett lag, og vi elsker jobben vår. Det skal våre kunder og samarbeidspartnere merke!

Samhandling

Vi ønsker samhandling og åpenhet med kunden i alle faser av byggeprosjektet. Det gir trygghet, forutsigbarhet og felles mål.

Gjennom et systematisk HMS arbeid ønsker vi å sikre den enkelte av våre medarbeidere god helse og trygge arbeidsforhold. Vi ønsker et arbeidsmiljø som er skapende, preget av trivsel, utvikling og samhold og som oppleves som en kilde til god helse.

Ivaretakelse av helsen og sikkerheten til våre medarbeidere og kunder er et ansvar vi tar veldig alvorlig. Vår virksomhets suksess avhenger av at vi lykkes på dette området.

I Totalbetong AS har vi en sikkerhetskultur hvor våre medarbeidere instinktivt tar individuelt og kollektivt ansvar for egen og andres sikkerhet, og handler deretter. Medarbeideres HMS-atferd er en individuell forpliktelse til HMS-kulturen.

Totalbetong har en nullskade-filosofi. Vi forutsetter at ulykker ikke skjer tilfeldig, men at de forårsakes, og er derfor av den oppfatning at alle ulykker kan forebygges. Dette forutsetter ansvarliggjøring i alle ledd, og et kontinuerlig fokus på risikostyring, forebygging og læring.

Vi vil gjennom forebyggende og holdningsskapende arbeid redusere risiko og forhindre skadevirkninger og ulykker som kan tilskrives rus bruk. Vi arbeider kontinuerlig for å bli best mulig på helse, miljø og sikkerhet i vår bransje.

Vi vil samarbeide med kunder/byggherrer om ivaretakelse av det fysiske arbeidsmiljøet, være en aktiv bidragsyter i å informere om utviklingen på utstyr og teknologi som kan være med å øke sikkerheten på prosjektene, og ta aktiv del i våre oppdragsgiveres HMS-reglement.

Tilsvarende forventinger som vi har til oss selv har vi også til våre leverandører og underentreprenører. Ved valg av leverandør og samarbeidspartnere skal HMS vektlegges.
Denne politikken er implementert i hele vår virksomhet og gjenspeiler fullt ut Total Betong sin politikk på området.

Vårt styringssystem er designet for å sikre at våre prosesser og praksis, innenfor hvert av våre driftsområder, er i full overensstemmelse med bedriftens retningslinjer samt relevante lover og godkjente standarder.