Hima Seafood

Kunde: Hima Seafood Rjukan

Størrelse: 27.000 m² / 320 m langt

Ferdigstillelse: Ferdig sommeren 2025

Prosjektet

Totalbetong er stolt og takknemlig for at Hima har gitt oss tillit og ansvaret for totalentreprisekontrakten til det nye anlegget på Rjukan i Tinn Kommune. Samlet sett skal det investeres 2,5 milliarder i prosjektet, og totalentreprisekontrakten Totalbetong har signert er på 1,7 milliarder. Dette er en totalentreprisekontrakt for bygg og prosessleveranse for oppdrettsanlegget fra rogn til slakt.

Miljø

Prosjektet har jobbet med særlig fokus på miljø, hvor både optimalisering av konstruksjoner og materialbruk, samt energibesparing ved bruk av overskuddsvarme fra nabobedrifter, har gitt og vil fortsette og gi betydelig besparelser på co2 avtrykket. I tillegg etablerer Hima et eget renseanlegg for utløpsvannet, som i tillegg til å rense alt vann ut av anlegget, også samler opp avfallet som igjen skal bli til gjødsel for organisk jordbruk.

Samarbeidet

Totalbetong har sammen med Eyvi og Hima Seafood jobbet med utvikling, design og detaljprosjektering av anlegget siden tidlig 2020. Eyvi og Totalbetong har gjennomført mange prosjekter sammen før, og det bygges videre på erfaringer og samarbeid når vi designer og bygger dette anlegget. Vi har også med flere av våre dyktige underentreprenører, blant andre Bryne Rør og Lie Ventilasjon som har vært med oss på flere anlegg tidligere.

Vår leveranse

- Totalentreprenør
- Prosjektering
- Betongarbeid

"Vi er svært stolte av jobben vi har gjort. Dette prosjektet befester Totalbetong sin posisjon som den største aktøren på bygging av aquakultur. - Kurt Helland/ Daglig leder - Totalbetong

En stor del av våre prosjekter bygges i totalentreprise. Da tar vi på oss ansvaret for hele byggeprosessen, fra design og prosjektering til ferdig bygg. Vi holder i hele verdikjeden, og bruker all vår kunnskap og erfaring på en effektiv og god leveranse.

Introduction

Prosessen

Å være løsningsorientert er en viktig målsetting for Total Betong. Det er også viktig å komme inn i prosjektene tidlig i prosessen. Da kan vi delta med vår kompetanse på en optimal måte, samhandle med kunden og bidra til kortest mulig vei til mål. Vi starter et prosjekt med befaring på tomten og kartlegging av kundens behov og ønsker. Deretter starter vi arbeidet med å lage en grovskisse.

Lang erfaring gir praktisk tilnærming til gode løsninger

At designfasen starter med en skisse til løsning, er den mest effektive starten på et prosjekt. Skissen er et godt hjelpemiddel til en visuell forståelse av prosjektet. At den er enkel å revidere bidrar til en friere arbeidsmetode i den første fasen.

Image caption goes here
Den viktige prisen

Et realistisk budsjett kjennetegner et profesjonelt prosjekt. Når vi kjenner omfang og har en skisse til løsning, kan vi raskt presentere en budsjettpris. Denne er gjenstand for diverse revideringer i utviklingsfasen, men vi er opptatt av alltid å ha en realistisk og rask prisingsrutine. Da unngår vi ubehagelige overraskelser, og budsjettet blir et styringsverktøy både for byggherre og for oss som totalentreprenør.

"Ipsum sit mattis nulla quam nulla. Gravida id gravida ac enim mauris id. Non pellentesque congue eget consectetur turpis. Sapien, dictum molestie sem tempor. Diam elit, orci, tincidunt aenean tempus."
Forutsigbarhet

Å ha en framdriftsplan som følges gir forutsigbarhet i alle ledd. Total Betong utarbeider en framdriftsplan allerede i skissefasen. Denne revideres i takt med utviklingen av prosjektet.

Engasjement

Vi brenner for jobben vår. Total Betong preges av masse humør og entusiasme. Vi er opptatt av å trives på jobb, og en av de viktigste trivselsfaktorene er å gjøre en jobb vi er stolte av. Hver eneste av medarbeiderne våre er viktige og skal trives på jobben. Vi har en felles plattform. Vi er ett lag, og vi elsker jobben vår. Det skal våre kunder og samarbeidspartnere merke!

Samhandling

Vi ønsker samhandling og åpenhet med kunden i alle faser av byggeprosjektet. Det gir trygghet, forutsigbarhet og felles mål.

Våre prosjekter bygges i totalentreprise. Da tar vi på oss ansvaret for hele byggeprosessen, fra design og prosjektering til ferdig bygg.
Vi holder i hele verdikjeden, og bruker all vår kunnskap og erfaring på en effektiv og god leveranse.
Prosessen

Å være løsningsorientert er en viktig målsetting for Total Betong. Det er også viktig å komme inn i prosjektene tidlig i prosessen. Da kan vi delta med vår kompetanse på en optimal måte, samhandle med kunden og bidra til kortest mulig vei til mål. Vi starter et prosjekt med befaring på tomten og kartlegging av kundens behov og ønsker. Deretter starter vi arbeidet med å lage en grovskisse.Lang erfaring gir praktisk tilnærming til gode løsningerAt designfasen starter med en skisse til løsning, er den mest effektive starten på et prosjekt. Skissen er et godt hjelpemiddel til en visuell forståelse av prosjektet. At den er enkel å revidere bidrar til en friere arbeidsmetode i den første fasen.

Lang erfaring gir praktisk tilnærming til gode løsninger

At designfasen starter med en skisse til løsning, er den mest effektive starten på et prosjekt. Skissen er et godt hjelpemiddel til en visuell forståelse av prosjektet. At den er enkel å revidere bidrar til en friere arbeidsmetode i den første fasen.

Andre referanser

Vi har mange referanser innen dette tjenesteområder som vi er stolte av.

Follafoss

Sjøtroll

Astafjord

Den viktige prisen

Et realistisk budsjett kjennetegner et profesjonelt prosjekt. Når vi kjenner omfang og har en skisse til løsning, kan vi raskt presentere en budsjettpris. Denne er gjenstand for diverse revideringer i utviklingsfasen, men vi er opptatt av alltid å ha en realistisk og rask prisingsrutine. Da unngår vi ubehagelige overraskelser, og budsjettet blir et styringsverktøy både for byggherre og for oss som totalentreprenør.

Forutsigbarhet

Å ha en framdriftsplan som følges gir forutsigbarhet i alle ledd. Total Betong utarbeider en framdriftsplan allerede i skissefasen. Denne revideres i takt med utviklingen av prosjektet.

Engasjement

Vi brenner for jobben vår. Total Betong preges av masse humør og entusiasme. Vi er opptatt av å trives på jobb, og en av de viktigste trivselsfaktorene er å gjøre en jobb vi er stolte av. Hver eneste av medarbeiderne våre er viktige og skal trives på jobben. Vi har en felles plattform. Vi er ett lag, og vi elsker jobben vår. Det skal våre kunder og samarbeidspartnere merke!

Samhandling

Vi ønsker samhandling og åpenhet med kunden i alle faser av byggeprosjektet. Det gir trygghet, forutsigbarhet og felles mål.

Kontaktperson

Øyvind Lode

Salgssjef / Assisterende daglig leder
Epost: oyvind.lode@totalbetong.no
Telefon: 958 47 377

Einar Vigrestad

Avdelingsleder Bolig
Epost: einar.vigrestad@totalbetong.no
Telefon: 932 39 774